POLITYKA JAKOŚCI

Flaga_polskaenglish_flagflaga-rosji

Każdy z pracowników firmy PrimParts dokłada wszelkiej staranności aby wszelkie towary i usługi oferowane przez nas klientów stały na najwyższym poziomie. Posiadamy jedynie oryginalne urządzenia i części znanych marek, nie dysponujemy zamiennikami.

Dla nowych części i urządzeń:

Każdorazowo po otrzymaniu od dostawcy urządzenia bądź części sprawdzamy czy produkt dotarł do nas bez uszkodzeń oraz czy opakowanie nie nosi oznak uszkodzenia

Sprawdzamy czy dostarczono nam odpowiednią część oraz czy jest w pełni funkcjonalna i sprawna, czy posiada wszystkie części oraz mocowania niezbędne do instalacji

Przed wysyłką do klienta sprawdzamy jeszcze raz wszystkie cechy produktu w tym numer części bądź urządzenia

Pakowanie odbywa się przy użyciu materiałów przewidzianych dla danego typu przesyłki. towar zostaje umieszczony w sposób zapobiegający przemieszczaniu się w przesyłce oraz chroniący przez uszkodzeniami w czasie transportu.

Przesyłkę dostarcza  sprawdzona firma kurierska, a zawartość paczki jest ubezpieczona.

Dla części i urządzeń używanych:

Odbioru oraz oceny stanu serwisowanego urządzenia dokonuje wykwalifikowany personel

Podczas oględzin sprzętu w razie posiadania przez klienta gwarancji następuje procedura weryfikacji czy zaistniała uszkodzenie bądź wada reklamowanej części jest objęta gwarancją.

W razie serwisowania części nie posiadającej już gwarancji lub w przypadku nie uznania gwarancji zostaje dokonana wycena usunięcia usterki oraz maksymalny czas trwania – zależny od dostępności wymaganych części zamiennych

Klient zostaje niezwłocznie poinformowany o przewidywanym czasie wykonania naprawy oraz wycenie kosztów. W razie pisemnego bądź mailowego zatwierdzenia warunków serwisu przez klienta PrimParts dokonuje niezwłocznie rozpoczęcia procedury naprawczej

W razie przedłużenia się bądź skrócenia czasu dokonania naprawy klient zostaje każdorazowo poinformowany. Opóźnienia mogą nastąpić z powodu przedłużenia czasu oczekiwania na części niezbędne do naprawy. W takich sytuacjach gdy opóźnienie będzie następowało nie z winy PrimParts czas naprawy zostanie przedłużony.

Przed wysyłką do klienta sprawdzamy jeszcze raz wszystkie cechy produktu w tym numer części bądź urządzenia

Pakowanie odbywa się przy użyciu materiałów przewidzianych dla danego typu przesyłki. towar zostaje umieszczony w sposób zapobiegający przemieszczaniu się w przesyłce oraz chroniący przez uszkodzeniami w czasie transportu.

Przesyłkę dostarcza  sprawdzona firma kurierska, a zawartość paczki jest ubezpieczona.